Door De Wissel op het juiste spoor

Welkom bij De Wissel,
 De school voor speciaal basisonderwijs in Houten. Wij zijn een SBO voor leerlingen van 4-13 jaar die extra zorg en ondersteuning nodig hebben bij het onderwijsleerproces.
Sommige leerlingen kunnen in het basisonderwijs op één of andere manier vastgelopen. Op De Wissel komen zij in een veilige leeromgeving, met veel persoonlijke aandacht en specialistische ondersteuning. Hier kunnen ze weer positieve leerervaringen opdoen en zelfvertrouwen opbouwen. Zij krijgen de kans om zich goed te ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden.
 
Onze leerlingen ervaren de overstap van een reguliere basisschool naar een speciale basisschool als wisselen. Dat zien we terug in de naam van onze school: De Wissel! De leerlingen gaan een ander spoor gebruiken om hun doelen te bereiken. 

 

 
Een nieuw spoor, waarbij een kind zich fijn bij voelt en dat beter past.