De visie en missie van De Wissel

De Wissel is een plek waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn. Een plek waar ze leren, werken, vrienden maken en zich prettig voelen.

Visie

Op onze school komen leerlingen tot leren die op een andere onderwijsplek vastgelopen zijn.  De kernwaarden van waaruit wij werken zijn:
  • Vertrouwen

Bij ons op school staat het kind centraal. We hebben respect voor elkaar en maken gebruik van elkaars expertise en talenten. Door betrouwbaar te zijn in ons handelen creëren we een veilige omgeving waar iedereen tot leren kan komen.
  • Samen

Wij zijn een Vreedzame school waar we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne sfeer. Ouders en school zijn partners en wij werken samen aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen. We zoeken steeds naar verbinding met alle betrokkenen rond het kind. Leerkrachten zijn met leerlingen in gesprek over hun eigen leerproces. Door het aannemen van een onderzoekende houding, leren we van en met elkaar. We stellen hierbij vragen en geven elkaar feedback. Coöperatieve werkvormen zijn voor ons een middel om samen leren vorm te geven.
  • Ontwikkeling

We werken doelgericht en effectief. Wij richten ons op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Hoge verwachtingen zijn hierbij ons uitgangspunt. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staat centraal bij het vormgeven van ons onderwijs. We dagen kinderen uit betrokken, ondernemend en nieuwsgierig te zijn zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers van onze toekomstige samenleving.
 

Missie

Het team, leerlingen en ouders zorgen er samen voor dat De Wissel een fijne plek is om iedere dag naar toe te gaan, waar je jezelf leert kennen en waar je jezelf mag zijn om zo tot een optimale ontwikkeling te komen. Daarom luidt onze missie ook: 

'De Wissel is een school die ieder kind op het juiste spoor zet om tot optimale ontwikkeling te komen'.