Extra ondersteuning / zorg

Soms komt het voor dat er voor een leerling 1:1 begeleiding wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld bij bepaalde therapie of ondersteuning bij dyslexie. Die begeleiding wordt dan onder schooltijd gegeven buiten de klas van het betreffende kind. Het initiatief voor het regelen van deze extra begeleiding/zorg ligt bij de ouders. 
Er wordt gekeken of het past binnen de mogelijkheden in de school.