Vreedzame school

De Wissel gebruikt het programma De Vreedzame School. Met dit programma bouwen we aan een democratische schoolgemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Leerlingen voelen zich gehoord en ze worden actief aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, de schoolgemeenschap en de samenleving. Zij leren om conflicten zelf op een goede manier op te lossen. 
Bekijk het filmpje van De Vreedzame School [+link  https://www.youtube.com/watch?v=1MENOszn83U
www.devreedzameschool.nl