GMR

GMR-leden
Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal. Deze stichting heeft een eigen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school:
  • namens de ouders: Annelies Kroon 
  • namens het team: Karla van Donkersgoed
 
Achtergrondinformatie
  • De taken en bevoegdheden van de MR en de GMR
  • De Wet op de medezeggenschap [+link]