Schoolplan

Iedere 4 jaar wordt er een Schoolplan opgesteld. Ons schoolplan heeft meerdere doelen:
  • het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;
  • het plannen en vormgeven van toekomstig beleid;
  • het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren.
 Ons schoolplan heeft verder de volgende functies:
  • beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);
  • verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven en uitgewerkt zijn;
  • het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende jaren;
  • het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwali­teit van ons onder­wijs.
U kunt het schoolplan 2019-2023 hier downloaden.