Schoolafspraken

We hebben een aantal regels die voor alle kinderen gelden. Bijvoorbeeld regels op het gebied van respect. Deze algemene regels zorgen ervoor dat de school voor iedereen een veilige en vertrouwde plaats is. 
Onze schoolafspraken kunt u lezen in de schoolgids, op de laatste pagina.
 
Later komen
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind een keertje te laat komt, bijvoorbeeld door een doktersbezoek. Geeft u dan even (liefst van tevoren) een briefje mee of bel tussen 8.15 en 8.45 uur naar de administratie (telefoon: 030 634 20 57).
 
Ziekmelding
Als uw kind ziek is, kunt u dat tussen 8.15 en 8.45 uur telefonisch doorgeven aan de administratie (telefoon: 030 634 20 57). Als de telefoon niet wordt beantwoord krijgt u een voicemail die u kunt inspreken. U kunt ook via de app Social Schools uw kind absent melden.