Schooltijden

De Wissel heeft een gelijke dagen rooster en hanteert de volgende schooltijden:
  • Alle groepen, alle schooldagen  van 8.30-14.00 uur                                                                                       
Op tijd beginnen
Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open, de kinderen komen zelf naar binnen. Om 8.30 uur starten de lessen.
De ouders van de kleutergroepen gaan alleen op maandag met hun kind mee naar binnen. De andere ouders begeleiden hun kind tot de schooldeur.
's Middags wachten alle ouders op het schoolplein totdat de lessen zijn afgelopen.